اهداف و چشم انداز

انتشار آخرین دستاوردهای پژوهشی اصیل و بدیع در زمینه ها و شاخه های مختلف روانشناسی از مهمترین اهداف این مجله می باشد. این مقالات قبلاً در مجلات داخلی و خارجی چاپ نشده اند. با انتشار این مقالات، با توجه به تولید علم، آخرین یافته های علمی در زمینه های علوم روانشناختی در معرض دید کارشناسان، کاربران دانشگاهی و مدیران حوزه های مختلف و غیره قرار می گیرد.

یکی از اهداف نشریه:

- توسعه دانش روانشناسی کاربردی در کشور

- ارتقاء سطح علمی و عملکردی روانشناسی

- انتشار دستاوردهای علمی برجسته دانش آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- ارائه فعالیت های پژوهشی محققین و دانشجویان

- تامین نیازهای علمی اعضای هیات علمی و پژوهشگران روانشناسی

دامنه ها

با توجه به پیگیری های انجام شده برای نمایه سازی مجله در وبسایتهای بین المللی، مدت زمان کوتاهی جهت نمایه شدن در پایگاه اسکوپوس در نظر گرفته شده است. این هدف علاوه بر نمایش حضور فعال مجله در پایگاه های علمی، دامنه تولید علمی آن را در میان طیف وسیع مخاطبان جهانی گسترش خواهد داد. مکاتباتی برای ارزیابی مجله و روند بررسی آن از نظر ویژگی های لازم برای نمایه سازی انجام شده است.