دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، بهمن 1397، صفحه 1-174 
محاسبه اندازه اثر در طرح‌های تک‌آزمودنی با استفاده از روش‌های ناهمپوش

صفحه 115-130

الناز موسی نژاد جدی؛ شهرام واحدی؛ محمد علی نظری؛ تورج هاشمی نصرت آباد


تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان

صفحه 175-204

لیلا شیرجنگ؛ امیر هوشنگ مهریار؛ حجت اله جاویدی؛ سید ابراهیم حسینی